آخرین اخبار

نهال شلیل

نهال شلیل مغان

شلیل مغان

شلیل مغان از ارقام زود بازده و بسیار اقتصادی شلیل است که در رقم های مختلف پیش رس و دیر رس تولید می شود .میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۵ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار درشت و بازارپسند است . بیشتر بخوانید »