آخرین اخبار

نهال هلو

نهال هلوی زعفرانی

هلوی زعفرانی

نهال هلو زعفرانی از ارقام زود بازده هلو است که در رقم های مختلف پیش رس و دیر رس تولید می شود .میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۰ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار درشت و بازارپسند است. نهال هلوی زعفرانی بیشتر بخوانید »